Ποδόσφαιρο

ΕΠΣΑ: Ποινές και αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

Δημοσίευση: 22.03.2018, 21:25 | Τελευταία ενημέρωση: 25.03.2018, 17:05

Στην Άρτα σήμερα 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 συνήλθε στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Άρτας επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Άρτας προκειμένου να συζητήσει τα κάτωθι θέματα:
1) Έγγραφες απολογίες Σωματείου, Ποδοσφαιριστή, έγγραφη κατάθεση και διευκρινίσεις Διαιτητών
2) Εξέταση των Φ.Α. της 14ης , 17ης και 18ης Μαρτίου 2018 Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας περιόδου 2017-18.
Παρέστησαν: 1) Θεόδωρος Σαλαμούρας , 2) Πέτρος Παπαδόπουλος και 3) Κωνσταντίνος Νικολάου. Διαπιστωθείσης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.

1) Μετά την εξέταση του πρώτου θέματος, ήτοι:
α) της έγγραφης απολογίας του Σωματείου ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και τις διευκρινίσεις των Διαιτητών σχετικά με τη διακοπή του Αγώνα ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΟ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ της 10ης Μαρτίου 2018 για το Πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18 , η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: - ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ τον Αγώνα ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΟ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ ΥΠΕΡ του Σωματείου ΑΟ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ με σκορ ΤΡΙΑ(3)- ΜΗΔΕΝ (0) - ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στο Σωματείο ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ την ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ από το Βαθμολογικό Πίνακα του Πρωταθλήματος της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας περιόδου 2017-18 - ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στο Σωματείο ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΚΑΤΟ (100) ΕΥΡΩ (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 14- ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 15 παρ. 4 και 6 )
β) της έγγραφης απολογίας του Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Λ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡ.Δ.Α.Ι. 1192273 και τις διευκρινίσεις των Διαιτητών για τα όσα αναφέρονται σε βάρος του στο Φ.Α. από το Διαιτητή του Αγώνα ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΟ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ της 10ης Μαρτίου 2018 για το Πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε: - ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Λ. ΠΟΥΛΙΑΝΟ ΑΡ.Δ.Α.Ι. 1192273 την ΠΟΙΝΗ του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ και ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ( ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 1 Ι ii και ΑΡΘΡΟ 19 ) και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ΕΥΡΩ ( ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 19 και ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΕΠΣΑ Αριθμ. Πρ. 40/21-11-2017 ) και επειδή είναι υπότροπος (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 4α΄και β΄ ) - ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΙΝΕΣ , ήτοι : του ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ την ΠΟΙΝΗ του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΞΙ (6) ΕΤΩΝ και ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ (600) ΕΥΡΩ
γ) της κλήσης σε έγγραφη κατάθεση - και της παράτασης δύο (2) εργάσιμων ημερών που ζητήθηκε από τον ίδιο εγγράφως την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - του ΣΠ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ( ο οποίος τελικά δεν προσκόμισε έγγραφη κατάθεση, αλλά απέστειλε ηλεκτρονικά έγγραφο , με το οποίο δηλώνει ότι δε θα καταθέσει έγγραφη «απολογία » και όχι κατάθεση, όπως κλήθηκε ) και τις διευκρινίσεις των Διαιτητών - που δόθηκαν ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 - για τα όσα αναφέρονται σε βάρος του στο Φ.Α. από το Διαιτητή του Αγώνα ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΟ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ της 10ης Μαρτίου 2018 για το Πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της ΕΠΣΑ περιόδου 2017-18, η Επιτροπή, μετά από ενδελεχή εξέταση του θέματος, αφού έλαβε υπόψη: το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της ΕΠΟ ( ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 και Αριθ. 369/2017 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ/ 31-7-2017 ) : ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ παρ. 1 ιγ΄, ΑΡΘΡΟ 57 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ παρ. 6, ΑΡΘΡΟ 82 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ παρ. 1. τον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ : ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ), ΑΡΘΡΟ 2 ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ α΄, β΄, γ΄, ε΄, ΑΡΘΡΟ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ παρ. 1 και 2, ΑΡΘΡΟ 24 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ παρ. 2 δ΄, ζ΄ και παρ. 8, ΑΡΘΡΟ 27 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ομόφωνα αποφάσισε: ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον ΣΠ. ΠΟΥΛΙΑΝΟ την ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ( ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ εν γένει χώρος Γηπέδου: το ΓΗΠΕΔΟ και ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ , που χρησιμοποιείται από την ομάδα για τη στάθμευση αυτοκινήτων και / ή για την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων, για ΤΕΣΣΕΡΑ (4 ) ΕΤΗ και ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ΕΥΡΩ (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΕΙΛΕΣ και ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΕΠΣΑ Αριθμ. Πρ. 40/21-11-2017 ).
2) Μετά την εξέταση του δεύτερου θέματος, ήτοι των Φ.Α., η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
α) Επιβάλλει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΑΟ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΑΣ Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΡ.Δ.Α.Ι. 1316284 (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1α΄iii ).
β) Επιβάλλει ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ Ν. ΣΤΕΡΓΙΟ ΑΡ.Δ.Α.Ι. 1010680 (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1α΄i ).
γ) Παραπέμπει στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΑ το Διαιτητή Π. ΦΑΝΤΗ για σοβαρά λάθη στη σύνταξη του Φ.Α.

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και το παρόν υπογράφεται.

Για να σχολιάσετε δεν είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή. Συμπληρώστε ένα όνομα, μία ηλεκτρονική διεύθυνση και επιλέξτε «I'd rather post as a guest». Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.

Ροή ειδήσεων

Footballleague: Αποτελέσματα 27ης αγωνιστικής

Πριν από 5 ώρες

Αποτελέσματα 29ης αγωνιστικής

Πριν από 5 ώρες

ΕΠΣΑ: Ποινές και αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

Πριν από 2 ημέρες

Η αθλητική ατζέντα του Σαββατοκύριακου 21 & 22 Απριλίου 2018

Πριν από 2 ημέρες

Άνοδος 17,1% οι πωλήσεις αυτοκινήτων για τον μήνα Μάρτιο

Πριν από 2 ημέρες

Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε ο 4ος Δρόμος του Γιοφυριού στην Άρτα

Πριν από 4 ημέρες

Νέο FIAT 500 Mirror

Πριν από 4 ημέρες

Α1 Γυναικών: Ισοπαλία για την Αναγέννηση

Πριν από 6 ημέρες

Footballeague: Αποτελέσματα 26ης αγωνιστικής

Πριν από 6 ημέρες

Α΄ ΕΠΣΑ: Αποτελέσματα 28ης αγωνιστικής

Πριν από 1 εβδομάδα

Πρόωρο τελικό έβγαλε η κλήρωση της ημιτελικής φάσης του Champions League

Πριν από 1 εβδομάδα

Το πανόραμα της φετινής Γ’ Εθνικής

Πριν από 2 εβδομάδες

Footballeague: Αποτελέσματα 25ης αγωνιστικής

Πριν από 2 εβδομάδες

Γ΄ Εθνική: Φινάλε με υποβιβασμό για Σκουφά και Εθνικό

Πριν από 3 εβδομάδες

Footballeague: Αποτελέσματα 24ης αγωνιστικής

Πριν από 3 εβδομάδες

Α΄ ΕΠΣΑ: Αποτελέσματα 27ης αγωνιστικής

Πριν από 3 εβδομάδες

Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα αγώνων για τους Φιλέλληνες

Πριν από 3 εβδομάδες

Α1 Γυναικών: Αποτελέσματα 15ης αγωνιστικής

Πριν από 3 εβδομάδες

Α΄ ΕΣΚΑΒΔΕ: Αποτελέσματα των Play Out και Play Off

Πριν από 3 εβδομάδες

Α2 Ανδρών: Αποτελέσματα 18ης αγωνιστικής

Πριν από 3 εβδομάδες

Η αθλητική ατζέντα του Σαββατοκύριακου 31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2018

Πριν από 3 εβδομάδες

ΕΠΣΑ: Ποινές και αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

Πριν από 1 μήνα

Footballeague: Αποτελέσματα 23ης αγωνιστικής

Πριν από 1 μήνα

Γ΄ Εθνική: Πρωταθλητής ο Τηλυκράτης

Πριν από 1 μήνα

Α΄ ΕΠΣΑ: Αποτελέσματα 26ης αγωνιστικής

Πριν από 1 μήνα

Α΄ ΕΣΚΑΒΔΕ: Αποτελέσματα Play Out και Play Off

Πριν από 1 μήνα

Α2 Ανδρών: Αποτελέσματα 17ης αγωνιστικής

Πριν από 1 μήνα

Η αθλητική ατζέντα του Σαββατοκύριακου 24 & 25 Μαρτίου 2018

Πριν από 1 μήνα

ΕΠΣΑ: Ποινές και αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής

Πριν από 1 μήνα

Νέα BMW X2

Πριν από 1 μήνα

Περισσότερο σχολιασμένα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε το άρθρο με e-mail