Ήπειρος

Προϋπολογισμός και άλλα θέματα σε διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων

Δημοσίευση: 08.11.2017, 10:19 | Τελευταία ενημέρωση: 08.11.2017, 10:21

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων σήμερα Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017. Στις 17:30 το Σώμα θα συζητήσει τον Προϋπολογισμό του νέου έτους, ενώ στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) στην Άρτα

Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 2.365,05m2 και 140,90 m2 εντός οικισμού Ροδευγής κατά χρήση από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής στο Δήμου Αρταίων, για ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου επ’ ωφελείας των Δημοτών»

Κατάθεση προτάσεων του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (αριθμ. 39/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2018-2019

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (αριθμ. 571/2017 Α.Ο.Ε.)

Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Γ’ Τριμήνου 2017 (αριθμ. 552/2017 Α.Ο.Ε.)

Έγκριση της αριθμ. 548/2017 ΑΟΕ η οποία αφορά «Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδες ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι, Κ1 και Κ6)»

Διενέργεια διαγωνισμού καυσίμων ετών 2018-2019 Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τον Ν.4111/2013

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών

Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων

Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.

Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Λύση μίσθωσης παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Κατάργηση νεκροταφείου Αμμοτόπου και μεταφορά οστών με ίδια μέσα

Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 4/2016 πράξης του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Γηροκομείο Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου» "Έγκριση Κοινωνικού Προϋπολογισμού έτους 2017"

Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής εργασίας για την συντήρηση του παραποτάμιου πάρκου και του αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων

Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής εργασίας για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών

Αναγνώριση οφειλής από την μη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας έτους 2013 και γάλακτος έτους 2014 και πρώτου τριμήνου 2015 στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και τρόπος καταβολής αυτής

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων- χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων 2017

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής και συντήρησης σηματοδοτούμενων κόμβων Δήμου Αρταίων 2017

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης ασύρματου δικτύου Δήμου Αρταίων 2017

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσίες ταχυμεταφορών courier 2017

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Εργασίες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας ΔΕ Αμβρακικού & ΔΕ Φιλοθέης

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδου ιδιωτών (2η πιστοποίηση)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Φιλοθέης»

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ξηροβουνίου»

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού»,

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας «Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου»

Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη για παράταση συμβατικής προθεσμίας εργασίας με τίτλο «Επανασπορά Γηπέδου Γραμμενίτσας»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης

Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού GREEK EXPO TOURISM Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ

Τροποποίηση της αριθμ. 308/2015 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αρταίων από το ελεύθερο εμπόριο»

Έγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν τμήματος του συνεργείου μοτοποδηλάτων του κ. Κάτσινου Άγγελου επί της οδού Μαξίμου Γραικού για την είσοδο – έξοδο των προς έλεγχο τροχοφόρων

Επί αιτήσεως του Κικιώνη Βλαδίμηρου για παράταση συμβατικής προθεσμίας υπηρεσίας «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών –Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς».

Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού».

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επεκτάσεις δικτύου Δημοτικού Φωτισμού»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»)

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Στέγης κτηρίου Δήμου Αρταίων επί της οδού Σκουφά (πρώην ΣΕΣ)»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Φιλοθέης»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Βλαχερνών»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για τον «Καθαρισμό ακτών Κορωνησίας»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Οριζόντια σήμανση δημοτικών οδών

Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

Εισηγητής κ. Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Εσωτερικών Κανονισμών ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.»

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.

Έγκριση της αριθμ. 99/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π» με διαγωνισμό από τον Δήμο Αρταίων και έγκριση σχετικής δαπάνης 410.522,00 ευρώ ως πολυετή δαπάνη ετών 2018-2019

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

Ανάκληση της αριθμ. 503/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά «Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»

Έγκριση των αριθμ. 82 & 83/2017 αποφάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων οι οποίες αφορούν παραχώρηση χώρου για στέγαση συλλόγων

Διόρθωση της αριθμ. 167/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση της αριθμ.18/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά 11η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017

Για να σχολιάσετε δεν είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή. Συμπληρώστε ένα όνομα, μία ηλεκτρονική διεύθυνση και επιλέξτε «I'd rather post as a guest». Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.

Ροή ειδήσεων

Φιλιππίνες: 10 νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου σε σπίτι

Πριν από 13 ώρες

Άκαρπες οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων του ναυαγίου στο Αγαθονήση - Στους 16 οι νεκροί

Πριν από 13 ώρες

Από σήμερα και έως τις 29/3 οι αιτήσεις για συμμετοχή στις Πανελλαδικές

Πριν από 3 ημέρες

Τα αποτελέσματα των εκλογών για το νέο ΔΣ της Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας

Πριν από 3 ημέρες

Συρία: 12.500 πολίτες έφυγαν από την Ανατολική Γούτα - Η μεγαλύτερη έξοδος

Πριν από 3 ημέρες

Στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας επικεντρώνεται η Κομισιόν

Πριν από 3 ημέρες

2 στους 5 Έλληνες έχουν κάνει τουλάχιστον μία online αγορά

Πριν από 3 ημέρες

Άνοιξαν οι αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Πριν από 3 ημέρες

Επανεξελέγη για τέταρτη φορά στην καγκελαρία η Άνγκελα Μέρκελ

Πριν από 5 ημέρες

Σύλληψη δύο ημεδαπών για αγοραπωλησία κοκαΐνης στην πόλη της Άρτας

Πριν από 5 ημέρες

Πέθανε ο σπουδαίος αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ

Πριν από 5 ημέρες

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Αρταίων για παραμονή του Στρατοπέδου ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων ή λειτουργία του ως Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΛΔΥΚ

Πριν από 5 ημέρες

Αλαλούμ με την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

Πριν από 5 ημέρες

Το MEGA υποχρεώνεται να τερματίσει τη λειτουργία του με απόφαση ΕΣΡ

Πριν από 5 ημέρες

Επιβατικό αεροσκάφος με δεκάδες επιβαίνοντες συνετρίβη στο Νεπάλ

Πριν από 1 εβδομάδα

Σε ισχύ η νέος κανονισμός στα κοιμητήρια της Άρτας

Πριν από 1 εβδομάδα

Δημοπρατούνται έξι έργα συνολικού προϋπολογισμού 724.213,05€ στο Δήμο Αρταίων

Πριν από 1 εβδομάδα

Ανοίγει αύριο Δευτέρα η πλατφόρμα αιτήσεων για το «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον»

Πριν από 1 εβδομάδα

ΔΕΗ: Στα 1,6 δισεκ. ευρώ τα χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς

Πριν από 1 εβδομάδα

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα ανάλογα με το εισόδημα – Κατάργηση έκπτωσης εξόφλησης

Πριν από 1 εβδομάδα

Ο Καθηγητής Φυσικής κ. Σταμάτης Κριμιζής σε εκδήλωση του "Αστρολάβου" στην Άρτα

Πριν από 1 εβδομάδα

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Πριν από 1 εβδομάδα

Eurostat: Ουραγός η Ελλάδα στην αύξηση του ΑΕΠ

Πριν από 1 εβδομάδα

Απόφαση ανακατάταξης εθνικού οδικού δικτύου σε δευτερεύον από πρωτεύον

Πριν από 2 εβδομάδες

Πιο ακριβό το ταξίδι προς Αθήνα

Πριν από 2 εβδομάδες

Περιβαλλοντικό βραβείο στην έκθεση Verdetec για έργα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Αρταίων

Πριν από 2 εβδομάδες

«Πράσινο φως» από το Κ.Α.Σ. για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Άρτας

Πριν από 2 εβδομάδες

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας-Σκηνοθεσίας στη «φιλική» στο #Μetoo Μορφή του Νερού

Πριν από 2 εβδομάδες

Η Porsche σχεδιάζει αεροταξί για τη μεταφορά επιβατών στον αέρα

Πριν από 2 εβδομάδες

Ιταλία-εκλογές: Πρώτο κόμμα το Κίνημα Πέντε Αστέρων

Πριν από 2 εβδομάδες

Περισσότερο σχολιασμένα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε το άρθρο με e-mail