Ήπειρος

Προϋπολογισμός και άλλα θέματα σε διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων

Δημοσίευση: 08.11.2017, 10:19 | Τελευταία ενημέρωση: 08.11.2017, 10:21

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων σήμερα Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017. Στις 17:30 το Σώμα θα συζητήσει τον Προϋπολογισμό του νέου έτους, ενώ στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνεδρίαση με τα εξής θέματα:

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) στην Άρτα

Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 2.365,05m2 και 140,90 m2 εντός οικισμού Ροδευγής κατά χρήση από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής στο Δήμου Αρταίων, για ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου επ’ ωφελείας των Δημοτών»

Κατάθεση προτάσεων του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (αριθμ. 39/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2018-2019

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (αριθμ. 571/2017 Α.Ο.Ε.)

Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Γ’ Τριμήνου 2017 (αριθμ. 552/2017 Α.Ο.Ε.)

Έγκριση της αριθμ. 548/2017 ΑΟΕ η οποία αφορά «Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδες ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι, Κ1 και Κ6)»

Διενέργεια διαγωνισμού καυσίμων ετών 2018-2019 Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τον Ν.4111/2013

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών

Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων

Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.

Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Λύση μίσθωσης παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Κατάργηση νεκροταφείου Αμμοτόπου και μεταφορά οστών με ίδια μέσα

Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 4/2016 πράξης του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Γηροκομείο Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου» "Έγκριση Κοινωνικού Προϋπολογισμού έτους 2017"

Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής εργασίας για την συντήρηση του παραποτάμιου πάρκου και του αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων

Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής εργασίας για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών

Αναγνώριση οφειλής από την μη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας έτους 2013 και γάλακτος έτους 2014 και πρώτου τριμήνου 2015 στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και τρόπος καταβολής αυτής

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων- χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων 2017

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής και συντήρησης σηματοδοτούμενων κόμβων Δήμου Αρταίων 2017

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης ασύρματου δικτύου Δήμου Αρταίων 2017

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσίες ταχυμεταφορών courier 2017

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Εργασίες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας ΔΕ Αμβρακικού & ΔΕ Φιλοθέης

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδου ιδιωτών (2η πιστοποίηση)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Φιλοθέης»

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ξηροβουνίου»

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού»,

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας «Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου»

Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη για παράταση συμβατικής προθεσμίας εργασίας με τίτλο «Επανασπορά Γηπέδου Γραμμενίτσας»

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης

Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού GREEK EXPO TOURISM Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ

Τροποποίηση της αριθμ. 308/2015 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αρταίων από το ελεύθερο εμπόριο»

Έγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν τμήματος του συνεργείου μοτοποδηλάτων του κ. Κάτσινου Άγγελου επί της οδού Μαξίμου Γραικού για την είσοδο – έξοδο των προς έλεγχο τροχοφόρων

Επί αιτήσεως του Κικιώνη Βλαδίμηρου για παράταση συμβατικής προθεσμίας υπηρεσίας «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών –Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς».

Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού».

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επεκτάσεις δικτύου Δημοτικού Φωτισμού»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»)

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Στέγης κτηρίου Δήμου Αρταίων επί της οδού Σκουφά (πρώην ΣΕΣ)»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Φιλοθέης»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Βλαχερνών»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για τον «Καθαρισμό ακτών Κορωνησίας»

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Οριζόντια σήμανση δημοτικών οδών

Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

Εισηγητής κ. Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Εσωτερικών Κανονισμών ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.»

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.

Έγκριση της αριθμ. 99/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π» με διαγωνισμό από τον Δήμο Αρταίων και έγκριση σχετικής δαπάνης 410.522,00 ευρώ ως πολυετή δαπάνη ετών 2018-2019

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

Ανάκληση της αριθμ. 503/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά «Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»

Έγκριση των αριθμ. 82 & 83/2017 αποφάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων οι οποίες αφορούν παραχώρηση χώρου για στέγαση συλλόγων

Διόρθωση της αριθμ. 167/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση της αριθμ.18/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά 11η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017

Για να σχολιάσετε δεν είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή. Συμπληρώστε ένα όνομα, μία ηλεκτρονική διεύθυνση και επιλέξτε «I'd rather post as a guest». Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.

Ροή ειδήσεων

Γαλλική εταιρία άρχισε να παράγει μαζικά ποδήλατα που κινούνται με υδρογόνο

Πριν από 1 ημέρα

ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Δεκεμβρίου

Πριν από 1 ημέρα

Νέο σύστημα για την παροχή γυαλιών εγκαινιάζει ο ΕΟΠΥΥ

Πριν από 1 ημέρα

Καλιφόρνια: Γονείς κρατούσαν αλυσοδεμένα τα 13 τους παιδιά

Πριν από 1 ημέρα

Κατά πλειοψηφία πέρασε η πρόταση του Δημάρχου για το Ξενία

Πριν από 3 ημέρες

Mε 154 «ναι» πέρασε το πολυνομοσχέδιο λόγω Μεγαλοοικονόμου

Πριν από 3 ημέρες

Ομιλία Σταύρου Μπένου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας την Τετάρτη για τα Αρχαία Θέατρα

Πριν από 3 ημέρες

Εξιχνίαση κλοπών που διαπράχθηκαν στη Γαβριά και στην Άρτα

Πριν από 3 ημέρες

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με κύριο θέμα τη αξιοποίηση του Ξενία

Πριν από 3 ημέρες

Πέθανε ο Τζίμης Πανούσης

Πριν από 5 ημέρες

Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα - Πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων

Πριν από 5 ημέρες

Έξι οι ενδιαφερόμενοι για τις τηλεοπτικές άδειες

Πριν από 1 εβδομάδα

Γ. Στύλιος: Ο Υπουργός Παιδείας οφείλει να στηρίξει την Άρτα και να αναβαθμίσει τα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου

Πριν από 1 εβδομάδα

Εξαρθρώθηκαν δυο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν αντίστοιχα στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και στη διενέργεια παράνομων ανασκαφών, προς ανεύρεση αρχαιοτήτων

Πριν από 1 εβδομάδα

Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Τουριστικής Προβολής το πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων για το 2018

Πριν από 1 εβδομάδα

Microsoft: Η αναβάθμιση ασφαλείας για τους Intel θα επιβραδύνει πολλά PC

Πριν από 1 εβδομάδα

Κατατέθηκε με τη διαδικασία του επείγοντος το πολυνομοσχέδιο (pdf)

Πριν από 1 εβδομάδα

Υπεβλήθησαν στο Πράσινο Ταμείο τα έργα ανάπλασης των πλατειών Αγίας Θεοδώρας και Ροδαυγής προϋπολογισμού 721.800€

Πριν από 1 εβδομάδα

Περιηγήσεις και γνωριμία με τα αρχοντικά της Άρτας για μαθητές και ενήλικες διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων

Πριν από 1 εβδομάδα

Στην κατάψυξη οι ΗΠΑ - 22 οι νεκροί από τη βαρυχειμωνιά

Πριν από 1 εβδομάδα

ΕΣΕΕ: Εκκίνηση των χειμερινών εκπτώσεων από αύριο

Πριν από 2 εβδομάδες

Σε εφαρμογή οι νέες τιμές των διοδίων στην Ιόνια Οδό

Πριν από 2 εβδομάδες

Αυξήθηκαν οι οφειλές στην εφορία τον Νοέμβριο - Ξεπέρασαν τα 100 δισ. ευρώ

Πριν από 2 εβδομάδες

Πάνω από 3.100 νεκροί στη Μεσόγειο το 2017, πτώση 40% σε σχέση με το 2016

Πριν από 2 εβδομάδες

Εξιχνίαση απάτης Αρτινού, που ήθελε να αγοράσει αυτοκίνητο μέσω διαδικτύου, από την ΕΛΑΣ

Πριν από 2 εβδομάδες

Εφτά συλλήψεις σε χωριό της Άρτας για παράνομα παιχνίδια

Πριν από 2 εβδομάδες

Δύο σοβαρά κενά εντοπίστηκαν σχεδόν σε όλα τα τσιπ υπολογιστών και κινητών

Πριν από 2 εβδομάδες

Ηλεκτρονικά και σε 12 μικρές δόσεις θα πληρώνονται οι φόροι

Πριν από 2 εβδομάδες

«Ευτυχές το 2018» σε Τόνγκα, Σαμόα και Κιριμπάτι

Πριν από 3 εβδομάδες

Έως και το 75% του εισοδήματος σε φόρους και εισφορές το 2018

Πριν από 3 εβδομάδες

Περισσότερο σχολιασμένα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε το άρθρο με e-mail