Ήπειρος

Επιστολή στον Πρωθυπουργό απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Β. Ψαθάς ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ηπείρου

Ανεύρεση χώρου κατασκευής Διοικητηρίου, στρατόπεδο Πακπακώστα, εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας Άρτας και ίδρυση Γεωπονικής Σχολής μεταξύ των θεμάτων

Δημοσίευση: 04.10.2017, 14:21 | Τελευταία ενημέρωση: 04.10.2017, 14:22

Ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Ήπειρο, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό όπου αναφέρει τα βασικότερα θέματα που αφορούν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ψαθάς επισημαίνει στην επιστολή του: 

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
η Άρτα και η Ήπειρος γενικότερα, μέχρι πρόσφατα ήταν απομονωμένη στη βορειοδυτική άκρη της Ελλάδας, χωρίς βασικές υποδομές για την οποιασδήποτε μορφής ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, κατασκευάστηκαν οι δύο βασικοί οδικοί άξονες (Εγνατία και Ιονία Οδός) που βγάζουν την Ήπειρο από την απομόνωση.

Παρ’ όλα αυτά, η Άρτα, μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας έχει την ανάγκη από τη δημιουργία επιπλέον υποδομών που αποτελούν αναγκαιότητα εκ των ων ουκ άνευ για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, η προστασία και η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Άρτας σε συνδυασμό με το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον, μπορούν να γίνουν βασικά εργαλεία ανάπτυξης.

Εν όψει λοιπόν του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Ήπειρο, επισημαίνουμε ορισμένα βασικά θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Α). Ανεύρεση χώρου κατασκευής Διοικητηρίου 

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες η έλλειψη Διοικητηρίου αποτελεί βασικό μειονέκτημα. Οι Υπηρεσίες τόσο της Π.Ε. Άρτας όσο και του υπόλοιπου Δημόσιου τομέα, είναι διασκορπισμένες σε δεκάδες ενοικιαζόμενα κτίρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών και ένα μεγάλο οικονομικό κόστος για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Η Π.Ε. Άρτας έχει ζητήσει να της παραχωρηθεί μέρος του Στρατοπέδου «Παπακώστα», ήτοι τα 15 από τα συνολικά 80 στρμ. του στρατοπέδου, προκειμένου να κατασκευάσει το Διοικητήριο που λείπει από την Άρτα και που αξίζουν οι πολίτες της. Η Π.Ε. Άρτας έχει αποδεχθεί να καταβάλλει το τίμημα που έχει ζητηθεί από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Έχουμε ήδη αποστείλει τον σχετικό φάκελο προς τους αρμόδιους, πλην όμως δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση μέχρι τώρα. Επιπλέον έχουμε προτείνει την αγορά από μέρους μας, οικοπέδου που ανήκει στον ΟΑΕΔ και βρίσκεται απέναντι ακριβώς από το στρατόπεδο «Παπακώστα», έναντι λογικού τιμήματος, προκειμένου να κατασκευάσουμε εκεί το Διοικητήριο. Ούτε γι’ αυτήν την περίπτωση έχουμε λάβει απάντηση.

Η Π.Ε. Άρτας θα συζητήσει και κάθε άλλη πρόταση που ενδεχομένως θα καταθέσει η Κυβέρνηση για την κατασκευή Διοικητηρίου στην Άρτα. Θεωρούμε ότι η Άρτα και οι πολίτες της αξίζουν την παροχή σύγχρονων δημοσίων υπηρεσιών που μόνο ένα σύγχρονο Διοικητήριο μπορεί να προσφέρει.

Β). Συνέχιση εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας 

Η χώρα μας βαδίζει ακόμα μέσα σε μια δύσκολη εποχή εν μέσω της μεγαλύτερης μεταπολεμικής οικονομικής κρίσης από την οποία όλοι ελπίζουμε και θέλουμε να εξέλθει το συντομότερο δυνατόν.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται. Η Άρτα δεν διαθέτει βιομηχανικές μονάδες που να στηρίζουν ανάλογες οικονομικές δραστηριότητες. Είναι μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, που μπορεί να παράγει ποιοτικά αγροτικά, κτηνο-πτηνοτροφικά προϊόντα ενώ ο Αμβρακικός συμπληρώνει τον γαστρονομικό πλούτο που μπορεί να παρουσιάσει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Για να υπάρξει η μέγιστη απόδοση στην γεωργική παραγωγή απαιτούνται βασικές υποδομές τις οποίες ακόμα ο κάμπος της Άρτας δεν διαθέτει. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα, που θα αντικαταστήσουν το παμπάλαιο αρδευτικό δίκτυο του κάμπου της Άρτας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Η κατασκευή δε, κλειστού δικτύου άρδευσης, το οποίο  μπορεί να υποστηριχτεί από τις υποδομές που διαθέτει ήδη το φράγμα Πουρναρίου και το οποίο είναι και οικονομικότερο απ’ ότι ένα ανοικτό δίκτυο, καθίσταται απολύτως αναγκαία.

Η Άρτα μπορεί να παράξει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και σε μεγάλες ποσότητες αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα του κάμπου της Άρτας είναι το σύγχρονο Γεφύρι της Άρτας για τα οποία όλοι έχουν υποσχεθεί την κατασκευή τους αλλά κανείς το έπραξε.

Γ). Ίδρυση Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα 

Στον τομέα της Παιδείας, ο οποίος κατά τη γνώμη μας αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα ανάπτυξης μια χώρας, η ύπαρξη στην Άρτα του ΤΕΙ Ηπείρου, με σχολές που προτιμούν πολλοί φοιτητές, είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους ανάπτυξης της Άρτας τα τελευταία 30 χρόνια. Όμως η Άρτα, η οποία όπως αναφέραμε είναι μια αγροτική περιοχή, μπορεί να υποστηρίξει μια Πανεπιστημιακή Γεωπονική Σχολή η οποία με τη σειρά της θα συμβάλει σε ανώτερο ερευνητικό – επιστημονικό επίπεδο την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα παραγωγής της περιοχής. Η Γεωπονική Σχολή στην Άρτα θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγή των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας της, κάτι που πλέον αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για μια πανεπιστημιακή σχολή και λόγο προτίμησης από υποψήφιους φοιτητές.

Η ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής Άρτας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όνειρο και αίτημα δεκαετιών για τους Αρτινούς, ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθεί.

Δ). Ένταξη των Βυζαντινών Μνημείων στον κατάλογο της UNESCO 

Τέλος αλλά όχι λιγότερο σημαντική, είναι η προστασία και η ανάδειξη του τεράστιου πολιτιστικού πλούτου της Άρτας που περιλαμβάνει αρχαιολογικά μνημεία, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία απαράμιλλου καλλιτεχνικού κάλλους και μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας.

Προτείνουμε λοιπόν την στήριξη από την Κυβέρνηση, με οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί, του αιτήματος να ενταχθούν τα σημαντικότερα Βυζαντινά μνημεία της Άρτας στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η προστασία και η ανάδειξη των μνημείων της Π.Ε. Άρτας μαζί με το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον μπορούν να συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την τοπική γαστρονομία. Αλλά πάνω απ’ όλα, η προστασία των μοναδικών μνημείων της Π.Ε. Άρτας είναι υποχρέωσή μας προς τις γενιές πους μας άφησαν παρακαταθήκη αλλά και προς τις γενιές που θα μας κληρονομήσουν.

Ε). Βελτίωση οδικών υποδομών στον ορεινό όγκο 

Μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων της Εγνατίας και της Ιονίας οδού, είναι αναγκαία πλέον η βελτίωση των οδικών υποδομών στον ορεινό όγκο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Απαιτείται δε σε κάποιες περιπτώσεις όχι μόνο η βελτίωση αλλά και η κατασκευή νέων οδών, τόσο για τη σύνδεση της Εγνατίας και της Ιονίας με την ορεινή Άρτα όσο και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη που ζουν, εργάζονται και δημιουργούν κάτω από δύσκολες ακόμα συνθήκες.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ

η χώρα μας υποφέρει από την οικονομική κρίση και η έξοδος απ’ αυτή δε μπορεί να γίνει παρά μόνο από τους Έλληνες και με αποφασιστικότητα και δουλειά. Η Π.Ε. Άρτας, για δεκαετίες παραμελημένη και ξεχασμένη, ζητά τα αυτονόητα και αυτά που αξίζουν οι πολίτες που κατοικούν σ’ αυτήν την περιοχή».

Για να σχολιάσετε δεν είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή. Συμπληρώστε ένα όνομα, μία ηλεκτρονική διεύθυνση και επιλέξτε «I'd rather post as a guest». Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.

Ροή ειδήσεων

ΙΟΒΕ για ανάπτυξη: Όχι πια κατανάλωση, μόνο εξαγωγές και επενδύσεις

Πριν από 5 ώρες

Έργα οδοποιίας 562.000 ευρώ σε δρόμους της Άρτας

Πριν από 1 ημέρα

Με προβλήματα και πάλι το "Εξοικονομώ κατ’ οίκον"

Πριν από 1 ημέρα

Μέχρι το 2024 μένει στο Κρεμλίνο ο Πούτιν, που κερδίζει ποσοστό άνω του 75%

Πριν από 2 ημέρες

Φιλιππίνες: 10 νεκροί από συντριβή μικρού αεροπλάνου σε σπίτι

Πριν από 2 ημέρες

Άκαρπες οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων του ναυαγίου στο Αγαθονήση - Στους 16 οι νεκροί

Πριν από 2 ημέρες

Από σήμερα και έως τις 29/3 οι αιτήσεις για συμμετοχή στις Πανελλαδικές

Πριν από 5 ημέρες

Τα αποτελέσματα των εκλογών για το νέο ΔΣ της Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας

Πριν από 5 ημέρες

Συρία: 12.500 πολίτες έφυγαν από την Ανατολική Γούτα - Η μεγαλύτερη έξοδος

Πριν από 5 ημέρες

Στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας επικεντρώνεται η Κομισιόν

Πριν από 5 ημέρες

2 στους 5 Έλληνες έχουν κάνει τουλάχιστον μία online αγορά

Πριν από 5 ημέρες

Άνοιξαν οι αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Πριν από 5 ημέρες

Επανεξελέγη για τέταρτη φορά στην καγκελαρία η Άνγκελα Μέρκελ

Πριν από 1 εβδομάδα

Σύλληψη δύο ημεδαπών για αγοραπωλησία κοκαΐνης στην πόλη της Άρτας

Πριν από 1 εβδομάδα

Πέθανε ο σπουδαίος αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ

Πριν από 1 εβδομάδα

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Αρταίων για παραμονή του Στρατοπέδου ως Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων ή λειτουργία του ως Κέντρο Εκπαίδευσης ΕΛΔΥΚ

Πριν από 1 εβδομάδα

Αλαλούμ με την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

Πριν από 1 εβδομάδα

Το MEGA υποχρεώνεται να τερματίσει τη λειτουργία του με απόφαση ΕΣΡ

Πριν από 1 εβδομάδα

Επιβατικό αεροσκάφος με δεκάδες επιβαίνοντες συνετρίβη στο Νεπάλ

Πριν από 1 εβδομάδα

Σε ισχύ η νέος κανονισμός στα κοιμητήρια της Άρτας

Πριν από 1 εβδομάδα

Δημοπρατούνται έξι έργα συνολικού προϋπολογισμού 724.213,05€ στο Δήμο Αρταίων

Πριν από 1 εβδομάδα

Ανοίγει αύριο Δευτέρα η πλατφόρμα αιτήσεων για το «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον»

Πριν από 1 εβδομάδα

ΔΕΗ: Στα 1,6 δισεκ. ευρώ τα χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς

Πριν από 1 εβδομάδα

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμα ανάλογα με το εισόδημα – Κατάργηση έκπτωσης εξόφλησης

Πριν από 1 εβδομάδα

Ο Καθηγητής Φυσικής κ. Σταμάτης Κριμιζής σε εκδήλωση του "Αστρολάβου" στην Άρτα

Πριν από 2 εβδομάδες

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Πριν από 2 εβδομάδες

Eurostat: Ουραγός η Ελλάδα στην αύξηση του ΑΕΠ

Πριν από 2 εβδομάδες

Απόφαση ανακατάταξης εθνικού οδικού δικτύου σε δευτερεύον από πρωτεύον

Πριν από 2 εβδομάδες

Πιο ακριβό το ταξίδι προς Αθήνα

Πριν από 2 εβδομάδες

Περιβαλλοντικό βραβείο στην έκθεση Verdetec για έργα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Αρταίων

Πριν από 2 εβδομάδες

Περισσότερο σχολιασμένα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε το άρθρο με e-mail