Ήπειρος

Επιστολή στον Πρωθυπουργό απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Β. Ψαθάς ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ηπείρου

Ανεύρεση χώρου κατασκευής Διοικητηρίου, στρατόπεδο Πακπακώστα, εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας Άρτας και ίδρυση Γεωπονικής Σχολής μεταξύ των θεμάτων

Δημοσίευση: 04.10.2017, 14:21 | Τελευταία ενημέρωση: 04.10.2017, 14:22

Ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Ήπειρο, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό όπου αναφέρει τα βασικότερα θέματα που αφορούν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ψαθάς επισημαίνει στην επιστολή του: 

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
η Άρτα και η Ήπειρος γενικότερα, μέχρι πρόσφατα ήταν απομονωμένη στη βορειοδυτική άκρη της Ελλάδας, χωρίς βασικές υποδομές για την οποιασδήποτε μορφής ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια, παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, κατασκευάστηκαν οι δύο βασικοί οδικοί άξονες (Εγνατία και Ιονία Οδός) που βγάζουν την Ήπειρο από την απομόνωση.

Παρ’ όλα αυτά, η Άρτα, μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας έχει την ανάγκη από τη δημιουργία επιπλέον υποδομών που αποτελούν αναγκαιότητα εκ των ων ουκ άνευ για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον, η προστασία και η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Άρτας σε συνδυασμό με το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον, μπορούν να γίνουν βασικά εργαλεία ανάπτυξης.

Εν όψει λοιπόν του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Ήπειρο, επισημαίνουμε ορισμένα βασικά θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Α). Ανεύρεση χώρου κατασκευής Διοικητηρίου 

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες η έλλειψη Διοικητηρίου αποτελεί βασικό μειονέκτημα. Οι Υπηρεσίες τόσο της Π.Ε. Άρτας όσο και του υπόλοιπου Δημόσιου τομέα, είναι διασκορπισμένες σε δεκάδες ενοικιαζόμενα κτίρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των πολιτών και ένα μεγάλο οικονομικό κόστος για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Η Π.Ε. Άρτας έχει ζητήσει να της παραχωρηθεί μέρος του Στρατοπέδου «Παπακώστα», ήτοι τα 15 από τα συνολικά 80 στρμ. του στρατοπέδου, προκειμένου να κατασκευάσει το Διοικητήριο που λείπει από την Άρτα και που αξίζουν οι πολίτες της. Η Π.Ε. Άρτας έχει αποδεχθεί να καταβάλλει το τίμημα που έχει ζητηθεί από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Έχουμε ήδη αποστείλει τον σχετικό φάκελο προς τους αρμόδιους, πλην όμως δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση μέχρι τώρα. Επιπλέον έχουμε προτείνει την αγορά από μέρους μας, οικοπέδου που ανήκει στον ΟΑΕΔ και βρίσκεται απέναντι ακριβώς από το στρατόπεδο «Παπακώστα», έναντι λογικού τιμήματος, προκειμένου να κατασκευάσουμε εκεί το Διοικητήριο. Ούτε γι’ αυτήν την περίπτωση έχουμε λάβει απάντηση.

Η Π.Ε. Άρτας θα συζητήσει και κάθε άλλη πρόταση που ενδεχομένως θα καταθέσει η Κυβέρνηση για την κατασκευή Διοικητηρίου στην Άρτα. Θεωρούμε ότι η Άρτα και οι πολίτες της αξίζουν την παροχή σύγχρονων δημοσίων υπηρεσιών που μόνο ένα σύγχρονο Διοικητήριο μπορεί να προσφέρει.

Β). Συνέχιση εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας 

Η χώρα μας βαδίζει ακόμα μέσα σε μια δύσκολη εποχή εν μέσω της μεγαλύτερης μεταπολεμικής οικονομικής κρίσης από την οποία όλοι ελπίζουμε και θέλουμε να εξέλθει το συντομότερο δυνατόν.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται. Η Άρτα δεν διαθέτει βιομηχανικές μονάδες που να στηρίζουν ανάλογες οικονομικές δραστηριότητες. Είναι μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, που μπορεί να παράγει ποιοτικά αγροτικά, κτηνο-πτηνοτροφικά προϊόντα ενώ ο Αμβρακικός συμπληρώνει τον γαστρονομικό πλούτο που μπορεί να παρουσιάσει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

Για να υπάρξει η μέγιστη απόδοση στην γεωργική παραγωγή απαιτούνται βασικές υποδομές τις οποίες ακόμα ο κάμπος της Άρτας δεν διαθέτει. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα, που θα αντικαταστήσουν το παμπάλαιο αρδευτικό δίκτυο του κάμπου της Άρτας αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Η κατασκευή δε, κλειστού δικτύου άρδευσης, το οποίο  μπορεί να υποστηριχτεί από τις υποδομές που διαθέτει ήδη το φράγμα Πουρναρίου και το οποίο είναι και οικονομικότερο απ’ ότι ένα ανοικτό δίκτυο, καθίσταται απολύτως αναγκαία.

Η Άρτα μπορεί να παράξει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και σε μεγάλες ποσότητες αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα του κάμπου της Άρτας είναι το σύγχρονο Γεφύρι της Άρτας για τα οποία όλοι έχουν υποσχεθεί την κατασκευή τους αλλά κανείς το έπραξε.

Γ). Ίδρυση Γεωπονικής Σχολής στην Άρτα 

Στον τομέα της Παιδείας, ο οποίος κατά τη γνώμη μας αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα ανάπτυξης μια χώρας, η ύπαρξη στην Άρτα του ΤΕΙ Ηπείρου, με σχολές που προτιμούν πολλοί φοιτητές, είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους ανάπτυξης της Άρτας τα τελευταία 30 χρόνια. Όμως η Άρτα, η οποία όπως αναφέραμε είναι μια αγροτική περιοχή, μπορεί να υποστηρίξει μια Πανεπιστημιακή Γεωπονική Σχολή η οποία με τη σειρά της θα συμβάλει σε ανώτερο ερευνητικό – επιστημονικό επίπεδο την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα παραγωγής της περιοχής. Η Γεωπονική Σχολή στην Άρτα θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγή των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο έρευνας και διδασκαλίας της, κάτι που πλέον αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για μια πανεπιστημιακή σχολή και λόγο προτίμησης από υποψήφιους φοιτητές.

Η ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής Άρτας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όνειρο και αίτημα δεκαετιών για τους Αρτινούς, ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθεί.

Δ). Ένταξη των Βυζαντινών Μνημείων στον κατάλογο της UNESCO 

Τέλος αλλά όχι λιγότερο σημαντική, είναι η προστασία και η ανάδειξη του τεράστιου πολιτιστικού πλούτου της Άρτας που περιλαμβάνει αρχαιολογικά μνημεία, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία απαράμιλλου καλλιτεχνικού κάλλους και μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής αξίας.

Προτείνουμε λοιπόν την στήριξη από την Κυβέρνηση, με οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί, του αιτήματος να ενταχθούν τα σημαντικότερα Βυζαντινά μνημεία της Άρτας στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η προστασία και η ανάδειξη των μνημείων της Π.Ε. Άρτας μαζί με το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον μπορούν να συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την τοπική γαστρονομία. Αλλά πάνω απ’ όλα, η προστασία των μοναδικών μνημείων της Π.Ε. Άρτας είναι υποχρέωσή μας προς τις γενιές πους μας άφησαν παρακαταθήκη αλλά και προς τις γενιές που θα μας κληρονομήσουν.

Ε). Βελτίωση οδικών υποδομών στον ορεινό όγκο 

Μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων της Εγνατίας και της Ιονίας οδού, είναι αναγκαία πλέον η βελτίωση των οδικών υποδομών στον ορεινό όγκο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Απαιτείται δε σε κάποιες περιπτώσεις όχι μόνο η βελτίωση αλλά και η κατασκευή νέων οδών, τόσο για τη σύνδεση της Εγνατίας και της Ιονίας με την ορεινή Άρτα όσο και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη που ζουν, εργάζονται και δημιουργούν κάτω από δύσκολες ακόμα συνθήκες.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ

η χώρα μας υποφέρει από την οικονομική κρίση και η έξοδος απ’ αυτή δε μπορεί να γίνει παρά μόνο από τους Έλληνες και με αποφασιστικότητα και δουλειά. Η Π.Ε. Άρτας, για δεκαετίες παραμελημένη και ξεχασμένη, ζητά τα αυτονόητα και αυτά που αξίζουν οι πολίτες που κατοικούν σ’ αυτήν την περιοχή».

Για να σχολιάσετε δεν είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή. Συμπληρώστε ένα όνομα, μία ηλεκτρονική διεύθυνση και επιλέξτε «I'd rather post as a guest». Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.

Ροή ειδήσεων

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού -Σαββατοκύριακο με καταιγίδες

Πριν από 1 ημέρα

ΚΕΕΛΠΝΟ: Στα 780 τα κρούσματα ιλαράς στην Ελλάδα

Πριν από 1 ημέρα

Πορεία διαμαρτυρίας από Πακιστανούς στην πόλη της Άρτας και αποκλεισμός της εθνικής οδού

Πριν από 1 ημέρα

Και τα ΜΜΕ συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία

Πριν από 2 ημέρες

Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Άρτας - Γέφυρα Πλάκας

Πριν από 3 ημέρες

Προθεσμία 3 μηνών στους επαγγελματίες 58 ακόμα κατηγοριών για να βάλουν POS

Πριν από 3 ημέρες

Τέλος η δωρεάν διάθεση πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ από 1/1/2018

Πριν από 3 ημέρες

Αύριο Τρίτη 12 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για ένταξη στο κοινωνικό μέρισμα

Πριν από 5 ημέρες

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, η οποία ενέχεται στη συστηματική διάπραξη κλοπών – διαρρήξεων σε σπίτια σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

Πριν από 6 ημέρες

Οριστικοποίησαν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ και Ιαπωνία

Πριν από 6 ημέρες

Προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 4,5-5 δις αγόρασαν οnline οι Έλληνες το 2017

Πριν από 6 ημέρες

Τσίπρας: Σεβασμός στη Συνθήκη της Λωζάνης- Ερντογάν: Θέλω εκσυγχρονισμό της

Πριν από 1 εβδομάδα

Τεχνολογία 5G φέρνει το 2019 η Huawei

Πριν από 1 εβδομάδα

Έκτακτη συνεδρίαση του Σ.Α του ΟΗΕ την Παρασκευή για την Ιερουσαλήμ

Πριν από 1 εβδομάδα

Σύλληψη 19χρονου για κλοπή από κατάστημα στη Γραμμενίτσα Άρτας

Πριν από 1 εβδομάδα

Τουλάχιστον 47 τραυματίες από σύγκρουση τραίνων στο Ντίσελντορφ

Πριν από 1 εβδομάδα

Σύλληψη τριών αλλοδαπών στα Ιωάννινα με 230 κιλά κάνναβης

Πριν από 1 εβδομάδα

Ο Μιχάλης Νικολάου νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας

Πριν από 1 εβδομάδα

Πρώτος συνδυασμός ο «Μαζί για το Επιμελητήριο" του Χρήστου Κολιού στις εκλογές του Επιμελητηρίου Άρτας

Πριν από 1 εβδομάδα

Εξαίρεση των μονίμων κατοίκων του Δήμου Αρταίων από την καταβολή διοδίων στην Ιόνια Οδό ζητά ο Δήμαρχος Χρ. Τσιρογιάννης

Πριν από 1 εβδομάδα

Τρεις Κυριακές θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα τον Δεκέμβριο

Πριν από 2 εβδομάδες

Εκδήλωση για τον "Αστέρα των Χριστουγέννων" από τον Σύλλογο Αστρονομίας Άρτας και την Ι.Μ. Άρτης

Πριν από 2 εβδομάδες

ΗΔΙΚΑ: 893.300 αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα έχουν εγκριθεί

Πριν από 2 εβδομάδες

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία κυρίως στην Δυτική Ελλάδα

Πριν από 2 εβδομάδες

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με 42 θέματα

Πριν από 2 εβδομάδες

Στήριξη της ΚΕΔΕ στα αιτήματα του Δήμου Αρταίων για μείωση διοδίων, δωρεάν ρεύμα από μεγάλα Υ/Η έργα, οδεύσεις οπτικών ινών και παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων

Πριν από 2 εβδομάδες

Συνελήφθη 29χρονος ημεδαπός, έμπορος ναρκωτικών, σε «μπλόκο» στην Ιόνια Οδό με 113 κιλά κάνναβη

Πριν από 2 εβδομάδες

Γ. Στύλιος: Ξανά εκτός λειτουργίας ο αξονικός του Νοσοκομείου Άρτας. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αδιαφορεί, η διοίκηση του Νοσοκομείου δεν μπορεί

Πριν από 2 εβδομάδες

Bitcoin: Τα ρεκόρ, η προϊστορία & οι προοπτικές του κρυπτονομίσματος

Πριν από 2 εβδομάδες

Επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ηλικία του Πανάγιου Τάφου

Πριν από 2 εβδομάδες

Περισσότερο σχολιασμένα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε το άρθρο με e-mail